theMova S360-100 DE WH
Cảm biến hồng ngoại Theben

Cảm biến chuyển động(độ nhạy điều chỉnh được), điều khiển đèn theo sự hiện diện và chiếu sáng, gắn trần chìm, trong nhà (IP40), góc quét 360°/Ø9m, trễ: 10s-60 min, ngưỡng sáng 30-3000 lux, tải 2300W (*). Cài đặt bằng remote.

Mô tả

Cảm biến chuyển động(độ nhạy điều chỉnh được), điều khiển đèn theo sự hiện diện và chiếu sáng, gắn trần chìm, trong nhà (IP40), góc quét 360°/Ø9m, trễ: 10s-60 min, ngưỡng sáng 30-3000 lux, tải 2300W (*). Cài đặt bằng remote.

Shipping & Delivery
Chính sách giao và đổi trả hàng vui lòng liên hệ 0888-7777-55