Tem mềm HS01
Cổng từ an ninh

“Tem từ mềm 4x4cm có mã vạch
( Không mã vạch )
Tần số 8.2mHz
1000 tem/ cuộn”

Danh mục:
Mô tả

“Tem từ mềm 4x4cm có mã vạch
( Không mã vạch )
Tần số 8.2mHz
1000 tem/ cuộn”

Shipping & Delivery
Chính sách giao và đổi trả hàng vui lòng liên hệ 0888-7777-55