KX-TE82483
Card tổng đài Panasonic

– Card nâng cấp 03 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.

Mô tả

– Card nâng cấp 03 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.

Shipping & Delivery
Chính sách giao và đổi trả hàng vui lòng liên hệ 0888-7777-55