JT-HD5270 / HD5270A / HD5270B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– 36 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước 93x93x110mm.

Mô tả

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– 36 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước 93x93x110mm.

Shipping & Delivery
Chính sách giao và đổi trả hàng vui lòng liên hệ 0888-7777-55