JT-HD3206 / HD3206A / HD3206B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 93x93x110mm.

Mô tả

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 93x93x110mm.

Shipping & Delivery
Chính sách giao và đổi trả hàng vui lòng liên hệ 0888-7777-55