JT-5230
Camera J-Tech

– Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.
– 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 105x105x55mm

Mô tả

– Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.
– 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 105x105x55mm

Shipping & Delivery
Chính sách giao và đổi trả hàng vui lòng liên hệ 0888-7777-55