Hiển thị 1–12 trong 15 kết quả

Show sidebar
Close

Cổn âm sàn Diablo
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng mở cơ điện 24VDC, gắn âm sàn cho nhà tư, tần số sử dụng 100%. Cánh cổng rộng 1.8m (2.5m với khóa điện), tải trọng max.250kg, góc mở max 180 độ)

Close

Cổng âm sàn Roller
Cổng tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng mở cơ điện 24VCD gắn âm sàn cho nhà tư, tần số sử dụng 100%.

Cổng rộng Max.3,5m (mở 110 độ), 3m (mở 180 độ), 2.5m (140 độ), tải trọng max 500kg

Close

Cổng trượt 740
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng trượt 740, tần số sử dụng 30%. Cánh cổng rộng max. 15m, tải trọng max. 500kg

Gồm:

Bộ điều khiển 740 (nhông 16 răng) bao gồm control board 740D, Encoder FAAC
Thanh ray 30x12mm Genuis dài 1m
Bulon và con tán để hàn thanh ray vào cổng sắt (1 thanh ray cần 3 bulon và con tán)

Close

Cổng trượt 741
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng trượt 741, tần số sử dụng 40%. Cánh cổng rộng max. 15m, tải trọng max. 900kg

Gồm:

Bộ điều khiển 741 (nhông 16 răng) bao gồm control board 740D, Encoder FAAC
Thanh ray 30x12mm Genuis dài 1m
Bulon và con tán để hàn thanh ray vào cổng sắt (1 thanh ray cần 3 bulon và con tán)

Close

Cổng trượt 844ER
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng trượt 844 ER, tần số sử dụng 70%. Cánh cổng rộng max. 50m,tải trọng max. 1.800kg
Bộ điều khiển 844 ER ( nhông 16 răng ) bao gồm control board 780 D, FAAC
Thanh ray 30x 12mm GENIUS dài 1m
Bulon & con tán để hàn thanh ray  vào cổng sắt ( 1m thanh ray cần 3 bulon và con tán)

Close

Cổng trượt 884MC 3PH
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng trượt 844 MC 3PH, tần số sử dụng 100% ( cánh cổng 2000kg ), 50% ( cánh cổng > 2000 kg ). Cánh cổng rộng max. 42m, tải trọng max. 3.500kg

Gồm
– Bộ điều khiển 844 MC 3 PH bao gồm control board 884T,
– Đế cho bộ điều khiển
– Nhông 16 module 6 cho Bộ điều khiển
– Thanh ray 30x30mm dài 1m
– Phụ kiện L đê hàn thanh ray vào cổng sắt ( gói 3 miếng cho 1m thanh ray )

Close

Cổng trượt C721
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng trượt C721. Cánh cổng rộng max. 15m, tải trọng max. 800kg

Gồm:

Bộ điều khiển C721 ( nhông 28 răng) bao gồm control Board
Thanh ray 30x12mm Genius dài 1m
Bulon và con tán để hàn thanh ray vào cổng sắt (1m thanh ray cần 3 bulon và con tán)

Close

Cổng trượt tự động C720
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ điều khiển cổng trượt C720. Cánh cổng rộng max. 15m, tải trọng max. 400kg

Gồm:

Bộ điều khiển C720 ( nhông 28 răng) bao gồm control Board
Thanh ray 30x12mm Genius dài 1m
Bulon và con tán để hàn thanh ray vào cổng sắt (1m thanh ray cần 3 bulon và con tán)

Close

Phụ kiện
Cổng cửa tự động FAAC

Thanh ray 30 x 8mm FAAC dài 1m
Thanh ray 30x 12mm GENIUS dài 1m
Bulon & con tán để hàn thanh ray vào cổng sắt (1m thanh ray cần 3 bulon và con tán)

Close

Phụ kiện
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ nhận sóng vo tuyến 1 kênh RP1 433 RC ( sử dụng cho board điều khiển 220V )

Close

Phụ kiện
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ nhận sóng vo tuyến 1 kênh RP2 433 RC ( sử dụng cho board điều khiển 220V )

Close

Phụ kiện
Cổng cửa tự động FAAC

Bộ nhận sóng 2 kênh XF 433 OMNIDEC ( sử dụng cho Board điều khiển 24VDC )