Hiển thị 25–36 trong 55 kết quả

Show sidebar
Close

JT-AHD5603 / AHD5603B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
– 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước : ngang 81mm, dài 160mm.

Close

JT-AHD5605 / AHD5605B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 12 đèn hồng ngọai Φ10mm. Võ kim loại.
– Kích thước 75x75x150mm.

Close

JT-AHD5610 / AHD5610B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 12 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước : ngang 55mm, dài 73mm.

Close

JT-AHD5615 / AHD5615B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 30 đèn hồng ngọai Φ12mm.
– Kích thước : ngang 60mm, dài 79mm.

Close

JT-AHD5635 / AHD5635B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
– 04 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước 107x78x168mm.

Close

JT-AHD5637 / AHD5637B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
– 04 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước 86x86x168mm.

Close

JT-AHD5700 / AHD5700B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước : ngang 75mm, dài 145mm.

Close

JT-AHD5702 / AHD5702B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 68x68x95mm.

Close

JT-AHD5705 / AHD5705B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
– 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước 82x82x165mm.

Close

JT-AHD5712 / AHD5712B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 60x60x100mm.

Close

JT-HD3206 / HD3206A / HD3206B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 93x93x110mm.

Close

JT-HD3300 / HD3300A / HD3300B / HD3300D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm.
– Kích thước 120x120x110mm.