Xem tất cả 11 kết quả

Show sidebar
Close

JT-AHD3206 / AHD3206A / AHD3206B / AHD3206D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 93x93x110mm.

Close

JT-AHD3300 / AHD3300B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước 100x100x115mm.

Close

JT-AHD3320 / AHD3320B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước 113x113x85mm.

Close

JT-AHD3400 / AHD3400B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước 120x120x110mm.

Close

JT-AHD5125 / AHD5125B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm .
– Kích thước 90x90x65mm.

Close

JT-AHD5130 / AHD5130B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước 105x105x55mm.

Close

JT-AHD5210 / AHD5210B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 12 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước 100x100x115mm.

Close

JT-AHD5220 / AHD5220B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 12 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước 75x75x115mm.

Close

JT-AHD5250 / AHD5250B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 12 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước 68x68x52mm.

Close

JT-AHD5270 / AHD5270A / AHD5270B / AHD5270D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 36 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước 110x110x100mm.

Close

JT-AHD5610 / AHD5610B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
– 12 đèn hồng ngọai Φ10mm.
– Kích thước : ngang 55mm, dài 73mm.