Xem tất cả 12 kết quả

Show sidebar
Close

JT-HD5119 / HD5119A / HD5119B / HD5119D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
.- Ống kính Mega pixel 4/6mm.
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ42mm.
– Kích thước 130x130x220mm.

Close

JT-HD5600 / HD5600A / HD5600B / HD5600D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm.
– Kích thước 78x78x138mm.

Close

JT-HD5602 / HD5602A / HD5602B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Φ20mm.
– Kích thước 60x60x110mm.

Close

JT-HD5603 / HD5603A / HD5603B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 6 đèn hồng ngoại Array Φ20mm.
– Kích thước 81x81x160mm.

Close

JT-HD5605 / HD5605A / HD5605B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ20mm.
– Kích thước 75x75x150mm.

Close

JT-HD5615 / HD5615A / HD5615B / HD5615D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– 30 đèn hồng ngọai Φ12mm.
– Kích thước : ngang 60mm, dài 79mm.

Close

JT-HD5635 / HD5635A / HD5635B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ42mm.
– Kích thước 107x78x168mm.

Close

JT-HD5637 / HD5637A / HD5637B / HD5637D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Chuẩn nén mới H.265 giúp tiết kiệm ~60% dung lượng HDD.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ42mm.
– Kích thước 86x86x168mm.

Close

JT-HD5700 / HD5700A / HD5700B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
– Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP)
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm.
– Kích thước : ngang 75mm, dài 145mm.

Close

JT-HD5702 / HD5702A / HD5702B / HD5702D
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 4.0MP.
– Chuẩn nén mới H.265 giúp tiết kiệm ~60% dung lượng HDD.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Φ20mm.
– Kích thước 68x68x95mm.

Close

JT-HD5705 / HD5705A / HD5705B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ42mm.
– Kích thước 82x82x165mm.

Close

JT-HD5712 / HD5712A / HD5712B
Camera J-Tech

– Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.
.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP).
– Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, …
– Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng.
– Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Φ20mm.
– Kích thước 60x60x100mm.