Xem tất cả 5 kết quả

Show sidebar
Close

JT-5119
Camera J-Tech

– Độ phân giải cao 1000TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.
– 04 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
– Kích thước : đường kính Φ130mm, dài 220mm.

Close

JT-5600
Camera J-Tech

– Độ phân giải cao 1000TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp. – 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. – Kích

Close

JT-5602
Camera J-Tech

– Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước : đường kính Φ60mm, dài 110mm.

Close

JT-5603
Camera J-Tech

– Độ phân giải cao 1000TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.
– 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.

Close

JT-5610
Camera J-Tech

– Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.
– 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
– Kích thước : đường kính Φ60mm, dài 110mm.